Καλωσορίσατε στο Σημείο Επαφής «Πρόγραμμα Πολιτισμός» της Κύπρου

Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Πολιτισμός» λειτουργούν σε κάθε χώρα που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα ‘Πρόγραμμα Πολιτισμός'. Τα Σημεία Επαφής βοηθούν στην ενίσχυση και προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, στη διάχυση αποτελεσμάτων και προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στους πολιτιστικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Από το Ιανουάριο του 2010, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ αποτελεί το Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Πολιτισμός» για την Κύπρο. Οι κύριοι τομείς δράσης του Σημείου Επαφής, όπως αυτοί έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διασφάλιση της προώθησης του προγράμματος ‘Πρόγραμμα Πολιτισμός’.
  • Η διευκόλυνση συμμετοχής στο πρόγραμμα του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επαγγελματιών, μέσω της διασύνδεσης με άλλες πηγές πληροφόρησης και εξεύρεσης πολιτιστικών φορέων, από την Κύπρο και το εξωτερικό.
  • Η ενημέρωση των υποψηφίων για οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτιστικών μηχανισμών.
  • Η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμπλήρωση των αιτήσεων.
  • Η διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας με τα διάφορα ιδρύματα στην Κύπρο, για πιο επιτυχημένη εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος ‘Πρόγραμμα Πολιτισμός’, σε συνάρτηση με τα τοπικά μέτρα στήριξης.
  • Η ευρεία γνωστοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων, καθώς επίσης και άλλων πληροφοριών που προορίζονται για τον πολιτιστικό τομέα και προέρχονται από την Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Η δημιουργία διασυνδέσεων με άλλα Σημεία Ενημέρωσης σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Νέα Ανακοίνωση
  • Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η επιτυχημένη λειτουργία του Σημείου Επαφής για το Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007 – 2013» θα ολοκληρώσει τις δραστηριότητες του. Η εταιρεία TALOS, αποτελούσε Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα από τον Ιούλιο του 2010. Στα τριάμισι αυτά χρόνια το Πολιτιστικό Σημείο Επαφής είχε διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, εκδόσεις και δημοσιεύσεις, που αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των πολιτιστικών φορέων της Κύπρου, με τις πρόνοιες και τις διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013». Επί ευκαιρίας της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Σημείου Επαφής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους του Πολιτιστικούς φορείς για την άψογη συνεργασία μας και να τους ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια και επιτυχημένες πολιτιστικές δράσεις.
  • Έχουν προκηρυχθεί οι πρώτες προσκλήσεις για κατάθεση προτάσεων από Οργανώσεις και Φορείς του Πολιτισμού, στο πρόγραμμα «Creative Europe» (μετεξέλιξη του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»). Όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s16-2013-cooperation_en.htm
 
Αναζήτηση
Δημοσκόπηση
Σε ποιο σκέλος θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε μελλοντικά